0905 239 807, info@drevenefotky.sk

prevádzkovateľom stránky drevenefotky.sk je:
Bc. Peter Drienovský, Veľké Blahovo 343, Veľké Blahovo, 93001, zapísaný: Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 407-3237

Objednávanie tovaru

V našom obchode je možné objednať tovar nasledujúcimi spôsobmi

 • Objednávka online – zákazník si vyberie tovar, vloží ho do košíka a následne po prejdení objednávkového procesu tovar objedná. Zákazníkovi príde na mailovú adresu, ktorú zadal pri obejdnávacom procese emailová objednávka.
 • Emailová obejdnávka – tovar si je možné objednať aj zaslaním emailu na našu emailovú adresu info ( zavinac )drevenefotky.sk.Do textu mailu je potrebné zadať názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu doručenia, fakturačné údaje a kontaktné telefónne číslo .
 • Telefonická objednávka – ďaľšou možnosťou je telefonické objednanie tovaru na našom čísle 0905 239 807 .
 • SMS objednávka – cez SMS je možné objednať si na telefónnom čísle 0905 239 807. Do textu SMS je potrebné napísať názov tovaru a počet kusov, adresu doručenia tovaru.


Každá forma objednávky sa považuje za záväznú. Objednávku je možné zrušiť použitím kontaktného formulára na stránkach nášho obchodu, mailom, alebo telefonicky najneskôr do 24 hodín od objednania.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku , najmä v prípade, ak je objednávka rozporuplná,  prípadne neúplná, alebo neobsahuje správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.

Taktiež si vyhradzujeme právo odmietnuť poslať tovar na dobierku zákazníkovi, ktorý v minulosti pri nákupe v našom obchode neprevzal tovar.

Ceny tovaru

 • Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.
 • Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien. Zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.
 • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Platba za tovar

 • Platba v hotovosti – platí pri osobnom doručení v Bratislave
 • Platba na dobierku – Slovenská pošta
 • Platba prevodom na účet – na základe vystavenej faktúry

Doručenie tovaru

Tovar zákazníkom nášho obchodu doručujeme zákazníkom do 2 – 10 dní od objednania, zvyčajne však druhý deň od realizácie objednávky. Tovar doručujerme iba na území Slovenskej republiky. Tovar doručujeme nasledovnými spôsobmi:

 • Osobné doručenie tovaru – platí pre Bratislavu a okolie
 • Doručenie poštou
 • Doručenie poštou na dobierku

Termíny doručenia tovaru

 • Tovar vieme vyrobiť a odoslať do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • V prípade, že by výroba a odoslanie tovaru trvalo viac ako vyššie uvedené, budeme zákazníka informovať

Reklamácie a vrátenie tovaru

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je Predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo odstúpiť od zmluvy / objednávky / do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. O tejto skutočnosti je potrebné informovať eshop www.sperkysw.sk písomnou formou. 

Tovar a žiadosť o odstúpenie je možné doručiť poštou na adresu:

Bc. Peter Drienovský
Veľké Blahovo 343
930 01 Veľké Blahovo

alebo emailom na info@drevenefotky.sk

Dodávateľ je povinný vrátiť sumu zapletenú za tovar najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy / spätného doručenia tovaru /.

Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov spodná bielizeň, matrace)
 • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping